Integritetspolicy
Hur hanterar jag dina personuppgifter?

GDPR – Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 
och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla 
personuppgifter.

Fotograf Elisabeth Zeilon  är ansvarig för den information hon bearbetar i samband med fotografering. 
Denna information innefattar bild på dig/porträtt, ditt namn, din e-postadress, din postadress, telefonnummer, 
personnummer och används på följande sätt:

Fotografier av dig lagras på min egen server med syfte att:
Lagra bilder för det fall att du som kund vill ha ytterligare tillgång till dem.
Ingå i konstnärliga kollage i de fall bilderna initialt fotograferades till detta.
Publicera bilderna på min egen hemsida och sociala medier för att visa mina jobb.

Den rättsliga grunden för bearbetningen av dina personuppgifter är det avtal vi ingått vid fototillfället eller 
i samband med detta. 
Jag sparar dina personuppgifter, (förutom bilder) analogt i skriftligt format i pärm.

Kunduppgifter på er som köpt och beställt bilder av mig direkt, (ej via galleri eller agent) förvaras på min egen server 
samt i skriftligt format i min bokföring.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. 
Om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Vill du ha mer information, ändra dina uppgifter eller anmäla att du inte vill att jag lagrar uppgifter om dig enligt 
ovan är du välkommen att kontakta mig på e-post:
photo@elisabethzeilon.com

Denna integritetspolicy är ett levande dokument och innehållet kan komma att uppdateras. 
Policyn är senast uppdaterad 2018-05-31